← Aktualności

e-SKŁADKA

| Aktualności

Szanowni Klienci – Przedsiębiorcy i inni Płatnicy samodzielnie opłacający składki na ubezpieczenie społeczne

Stosownie do przepisów ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1027) od 1 stycznia 2018 r. składki należne ZUS opłacane będą jednym przelewem na  rachunek składkowy. Informację o numerze rachunku składkowego ZUS obowiązany jest Państwu przekazać do dnia 31 grudnia 2017 r.

Wedle nowych zasad składki opłacane będą zwykłym przelewem, takim jak np. opłata za media. Na przelewie wystarczy wpisać tylko numer rachunku składkowego.  ZUS zaksięguje wpłatę  i rozliczy na  koncie Płatnika, dzieląc ją proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. 

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i numer NIP Płatnika (ostatnie 10 cyfr), który jest identyfikatorem Płatnika składek zarówno dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, jak i dla osoby fizycznej, która opłaca składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE
Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma Pani/Pan informacji o numerze rachunku składkowego, konieczne będzie zgłoszenie się do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Informacji w tym zakresie można zasięgnąć również w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). 

Posiadanie numeru rachunku składkowego jest warunkiem opłacania składek w 2018 r. - dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017r. Bank zatem nie wykona przelewu złożonego w Oddziale jak również za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a także nie zrealizuje złożonych zleceń stałych, o ile przelew nie będzie zawierał numeru rachunku składkowego.