← Aktualności

Zmiany w Regulaminie rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych

| Mikroprzedsiębiorstwa

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. BOŚ  S.A.  wprowadza zmiany w „Regulaminie rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych w BOŚ S.A.” w zakresie:

  1. dostosowania  zapisów Regulaminu do Ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1027), wprowadzających dla płatników ZUS jeden numer rachunku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
  2. objęcia Regulaminem, a tym samym ofertą depozytową nowego segmentu klientów – rolników prowadzących działalność rolniczą,
  3. rezygnacji Banku z przyjmowania pełnomocnictw na „czas określony” do rachunków bankowych .

Wprowadzone modyfikacje - oprócz powyższych - nie niosą zmian w zakresie zasad obsługi rachunków.
Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2018 r. i będą mieć zastosowanie do Umowy rachunku zawartej przez Państwa z Bankiem, o ile w terminie 14 dni od daty ogłoszenia zmian na stronie internetowej Banku nie wypowiedzą Państwo posiadanej Umowy rachunku.
Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są również w oddziałach Banku oraz pod numerami telefonów infolinii: 801 355 455 lub +48 22 543 34 34
(koszt zgodny z taryfą operatora).

Do pobrania:
Regulamin rachunków bankowych