Preferencyjne kredyty we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie

← Aktualności

Preferencyjne kredyty we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie

| Aktualności

Bank Ochrony Środowiska podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w dniu 10 maja 2018 r. Umowy umożliwiające udzielanie preferencyjnych kredytów w roku 2018 na terenie województwa małopolskiego.

Preferencyjne kredyty przeznaczone są dla osób fizycznych na zadania, które nie są realizowane w ramach prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej.

Kredyty z dopłatami Funduszu do odsetek przeznaczone są na przedsięwzięcia polegające na budowie biologicznych oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości poniżej 10m³/dobę. Inwestycja może być realizowana tylko w przypadku gdy brak jest możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej przez okres 5 lat od dnia wnioskowania o kredyt.

Kredyty z dopłatami Funduszu do kapitału przeznaczone są na przedsięwzięcia polegające na:

  • a) budowie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej rozumianego jako odcinek przewodu kanalizacyjnego pomiędzy najbliższą studzienką kanalizacyjną kanału głównego a podłączanym budynkiem przy sieci kanalizacyjnej;
  • b) wymianie kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW  lub pompę ciepła o mocy do 40 kW lub podłączeniu do sieci ciepłowniczej, w tym geotermalnej;
  • c) zakupie i montażu pompy ciepła o mocy do 40 kW przeznaczonej do ogrzewania budynku lub do ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Klientów zainteresowanych dofinasowaniem zapraszamy do placówek Banku na terenie województwa małopolskiego.