BOŚ Invest Management

BOŚ Invest Management Sp. z o.o.

Spółka jest członkiem Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.
Właścicielem 100% udziałów jest BOŚ S.A.
Jesteśmy Spółką działającą w trzech obszarach:

- Finansowanie podmiotów z grupy BOŚ S.A.
- Realizacja potrzeb Grupy Kapitałowej BOŚ S. A. w zakresie najmu powierzchni biurowej i usługowej,
- Finansowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego w formie leasingu zwrotnego.

LEASING OPERACYJNY I DZIERŻAWA ZWROTNA DLA JST

Szanowni Samorządowcy,

Spółka BOŚ Invest Management Spółka z o.o. zaprasza Państwa do współpracy przy realizacji na rzecz JST transakcji leasingu operacyjnego oraz dzierżawy zwrotnej.

Jesteśmy spółką będąca w 100% własnością Banku Ochrony Środowiska S.A., którego większościowy akcjonariat kontroluje Skarb Państwa.

Oferujemy Państwu współpracę z profesjonalnym i wiarygodnym partnerem, posiadającym :

- pełną znajomość specyfiki działalności i finansów JST, opartą o wieloletnie doświadczenie Grupy BOŚ SA,
- profesjonalny zespół ekspertów z zakresu finansów publicznych, dysponujący pełną wiedzą – merytoryczną i prawną – na temat leasingu operacyjnego i dzierżawy zwrotnej, oparta o analizy wiodących w kraju kancelarii prawnych i firm audytorskich,
- doświadczenie rynkowe w profesjonalnym świadczeniu usług leasingu operacyjnego i dzierżawy zwrotnej.

Oferujemy Państwu również możliwość konsultacji w całym procesie przygotowania finansowania w formule leasingu operacyjnego i dzierżawy zwrotnej, w szczególności w zakresie procedur i legislacji wewnętrznej JST.

Zapraszamy do współpracy !
Kontakt :

Jacek Pierzyński – Prezes Zarządu,
tel. kom. : 515-111-980, e-mail : jacek.pierzynski@bosbank.pl

Leszek Gałecki – Dyrektor ds. Sprzedaży
tel. kom. : 604-490-754, e-mail : leszek.galecki@bosbank.pl

Wojciech Pęsik – Dyrektor ds. Finansowych
tel. kom. : 515-111-451, e-mail : wojciech.pesik@bosbank.pl