Pozwolenia środowiskowe

W ustawodawstwie polskim, obok decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (temat ten został przedstawiony w artykule „Ocena oddziaływania na środowisko” opublikowanym już na eko-Polsce), istnieje także szereg innych pozwoleń środowiskowych regulujących zakres wpływu i oddziaływania na środowisko.

  

 

więcej

 

 

 Bank Ochrony Środowiska w składzie RESPECT Index
Bank Ochrony Środowiska jest jedną z 28 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych tworzących prestiżowy RESPECT Index. RESPECT Index publikowany jest już po raz jedenasty i skupia najsilniej zaangażowane społecznie firmy na GPW, zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, charakteryzujące się wysoką jakością raportowania i poziomem relacji inwestorskich04.01.2018 r.

więcej 

  

Ocena oddziaływania na środowisko 
Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest podstawowym narzędziem prawnym ochrony środowiska w Polsce. Wywodzi się ona z amerykańskiej ustawy o polityce państwowej wobec środowiska. W Unii Europejskiej kwestie te regulowane są przez dyrektywy. W Polsce natomiast początkowo regulowane były w ustawie Prawo ochrony środowiska, a następnie dyrektywy europejskie zostały zaimplementowane do polskiego systemu prawnego i transponowane do dedykowanej ustawy (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., zwana ustawą OOŚ). 13.12.2017 r.

więcej

 

 

Ogrzewanie powierzchniowe na podczerwień
Tradycyjne metody ogrzewania większości kojarzą się z suchym powietrzem, unoszącym się kurzem, a czasami także z pleśnią i grzybami na ścianach. Ogrzewanie na podczerwień, o którym kilka słów padnie w niniejszym artykule jest wartą uwagi alternatywą dla ogrzewania tradycyjnego. Metoda ta jest jednak wciąż jeszcze rzadko stosowana, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym. 28.11.2017 r.

więcej

 

 

Bank Ochrony Środowiska nagradza za proekologiczną i prospołeczną działalność
Rozwój biznesu w harmonii ze środowiskiem naturalnym, społeczna wrażliwość, poprawa jakości życia mieszkańców regionów – oto wiodące kryteria, które pozwoliły wyłonić laureatów warszawskiej gali „Klony 2017” (liść klonu jest elementem logotypu BOŚ) zorganizowanej przez Bank Ochrony Środowiska i Fundację BOŚ.
24.11.2017 r.

więcej

 

 

Archiwum

 

 

 

Zajrzyj do najnowszego wydania Raportu Ekologicznego


Drodzy Eko-entuzjaści!

Czy wiecie, w jaki sposób BOŚ Bank łączy biznes i ekologię? Czy znacie nasz wspólny dorobek w tym zakresie po ponad 25 latach działalności? Interesują Was najciekawsze sfinansowane przez nasz Bank inwestycje proekologiczne i ich wymierne efekty? Ponieważ zależy nam na tym, aby codziennie urzeczywistniać zieloną misję i wizję BOŚ, serdecznie zapraszamy do lektury tegorocznej edycji Raportu Ekologicznego, który stanowi najbardziej przystępne źródło wiedzy o Ekologii w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Tu przeczytasz raport:


 Raport Ekologiczny 2017
 Raport Ekologiczny 2016
Raport Ekologiczny 2015
Raport Ekologiczny 2014
Raport Ekologiczny 2013
Raport Ekologiczny 2012
Raport Ekologiczny 2011
Raport Ekologiczny 2010
Raport Ekologiczny 2009
Raport Ekologiczny 2008
Raport Ekologiczny 2007
Raport Ekologiczny 2006
Raport Ekologiczny 2005
Raport Ekologiczny 2004

Centrum Biznesowe w Białymstoku


Jakub Kowalczuk
tel. 515-111-366, jakub.kowalczuk@bosbank.pl
Siedziba: Centrum Biznesowe w Białymstoku
15-282 Białystok
ul. Piękna 1
Centrum Biznesowe w Bydgoszczy:


Grzegorz Litke

tel. 515-111-194, grzegorz.litke@bosbank.pl
Siedziba: Placówka we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Kościuszki 15


Centrum Biznesowe w Gdańsku:


Natalia Derdzikowska
tel. 515-111-787, natalia.derdzikowska@bosbank.pl
Siedziba: Centrum Biznesowe w Gdańsku
80-824 Gdańsk
Podwale Przedmiejskie 30

Centrum Biznesowe w Katowicach:

Bożena Łabuz
tel. 515-011-613, bozena.labuz@bosbank.pl
Siedziba: Centrum Biznesowe w Katowicach
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 21

Centrum Biznesowe w Krakowie:


Zsuzsanna Iwanicka

tel. 515-111-066, zsuzsanna.iwanicka@bosbank.pl
Siedziba: Centrum Biznesowe w Krakowie
30-504 Kraków
ul. Kalwaryjska 63


Centrum Biznesowe w Lublinie:


Krzysztof Gałan

tel. 515-111-219, krzysztof.galan@bosbank.pl
Siedziba: Centrum Biznesowe w Lublinie
20-002 Lublin
ul. Krakowskie Przedmieście 54Centrum Biznesowe w Łodzi:


Mieczysław Derczyński
tel. 515-111-456, mieczyslaw.derczynski@bosbank.pl

Siedziba: Placówka w Częstochowie
42-217 Częstochowa

al. Jana Pawła II 54Centrum Biznesowe w Poznaniu:


Piotr Kubiak

tel. 515-111-938, piotr.kubiak@bosbank.pl
Siedziba: Centrum Biznesowe w Poznaniu
60-529 Poznań
ul. Dąbrowskiego 79 A


Centrum Biznesowe w Szczecinie:


Paweł Banach

tel. 515-111-404, pawel.banach@bosbank.pl
Siedziba: Placówka w Ostrowie Wielkopolskim
63-400 Ostrów Wielkopolski
al. Powstańców Wielkopolskich 14


Centrum Biznesowe w Warszawie:


Marta Martynkiewicz
tel. 515-111-659, marta.martynkiewicz@bosbank.pl
Siedziba: Centrum Biznesowe w Warszawie
00-832 Warszawa

al. Żelazna 32


Centrum Biznesowe we Wrocławiu


Dagmara Jagoda
tel. 515-111-215, dagmara.jagoda@bosbank.pl

Siedziba: Placówka w Opolu
45-018 Opole
ul. Krakowska 53

Oferta analiz gospodarczych i rynkowych BOŚ Banku:

PRZEGLĄD MIESIĘCZNY – syntetyczny raport omawiający tendencje w gospodarce i na rynku finansowym.

grudzień 2017 - styczeń 2018   listopad 2017                     październik 2017                wrzesień 2017                   

KOMENTARZ TYGODNIOWY – cotygodniowa analiza sytuacji na rynkach finansowych.

19 lutego        12 lutego       5 lutego       29 stycznia   

KOMENTARZ BIEŻĄCY – omówienie istotnych wydarzeń gospodarczych i danych makroekonomicznych.

23.02
bezrobocie
20.02
sprzedaż detaliczna
20.02
produkcja
16.02
rynek pracy
15.02
CPI
14.02
PKB
07.02
RPP
01.02
koniunktura NBPEkonomiści BOŚ Banku regularnie zajmują wysokie miejsca w konkursach i rankingach trafności prognoz makroekonomicznych. Najważniejsze osiągnięcia zespołu to:

- 1. miejsce w szóstej edycji Konkursu na Najlepszych Analityków Makroekonomicznych „Rzeczpospolitej" i „Parkietu” pod patronatem Narodowego Banku Polskiego - 2014 rok,
- 1. miejsce w 2013 roku i 2. miejsce w 2016 roku w konkursie na najlepszego ekonomistę Gazety Giełdy „Parkiet", 
- najwyższe miejsca w rankingu trafności prognoz makroekonomicznych „Parkietu": 1. miejsce w 2013 roku, 3. miejsce w 2012 i 2016 roku oraz 4. miejsce w 2014 i 2015 roku,
- czołowe miejsca w kwartalnym rankingu prognoz makroekonomicznych „Pulsu Biznesu” – od 2012 roku do zakończenia konkursu w 2015 roku.