NFOŚiGW docenił projekt wodno-kanalizacyjny

NFOŚiGW docenił projekt wodno-kanalizacyjny w regionie Kielc

NFOŚiGW wydał pozytywną decyzję w sprawie Projektu IV „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego". Wartość inwestycji wyniesie 87 mln zł.

"To bardzo pozytywna, choć spodziewana przez nas wiadomość - komentuje Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich. NFOŚiGW miał tylko niewielkie uwagi do naszego projektu, które wyjaśniliśmy w piśmie wysłanym pod koniec sierpnia. Szybkość odesłania do nas tej decyzji wskazuje, że nasz projekt był po prostu dobrze przygotowany."

Nie są to pierwsze inwestycje Wodociągów Kieleckich. Spółka zmodernizowała i rozbudowała oczyszczalnię ścieków w Sitkówce o wartości ok. 260 mln zł a także rozbudowę sieć wodno-kanalizacyjną – inwestycja wyniosła ponad 200 mln zł.

Tytułowa inwestycja zostanie przeprowadzona głównie w gminie Masłów, gdzie zaplanowano dokończenie wodociągowania i kanalizowania północnej części gminy. Powstanie tam m.in. nowy system kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 35,2 km. (źródło: Środowisko.pl, NFOŚiGW)