Smog jak papierosy

W Polsce powodu smogu co roku przedwcześnie umierają tysiące ludzi. Oddychamy NAJGORSZYM powietrzem w Europie i jednym z najgorszych na całym świecie.

Tak zanieczyszczone powietrze może być równie szkodliwe, co... dym tytoniowy!
Jednym z najbardziej toksycznych składników smogu jest rakotwórczy benzo(a)piren - substancja, którą znajdziemy właśnie w papierosach. O jego szkodliwości informowano już w XVIII wieku.

Wdychanie benzo(a)pirenu powoduje m.in. zaburzenia układu chłonnego i oddechowego, uszkodzenia nadnerczy i choroby krążenia, czyli objawy dobrze znane palaczom.

Niektóre efekty wdychania trującego związku są widoczne od razu. Podrażnienie gardła, ból głowy, zapalenie spojówek, podrażnione oczy, problemy z koncentracją, uczucie ciągłego zmęczenia, kołatanie serca... to tylko początek.

Aby uświadomić… palącą potrzebę podjęcia szybkich i zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, powstał kalkulator smogowy, czyli miejsce w Sieci, w którym można sprawdzić, jak wdychanie toksycznego powietrza przelicza się na dawki trujących substancji znajdujących się w powietrzu.

Możesz sam to zrobić: http://bit.ly/KalkulatorSmogowy.