MIFID

MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive) to Dyrektywa Europejska, dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych. Określa jednolite ramy prawne dla banków, domów maklerskich oraz innych podmiotów, prowadzących działalność maklerską na terenie Unii Europejskiej, a także na terenie Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.

Podstawowym celem MiFID jest zapewnienie należytej ochrony inwestorom, promowanie konkurencji w sektorze usług finansowych oraz zapewnienie przejrzystości działań firm inwestycyjnych obecnych na rynku kapitałowym UE.

MiFID nakłada na Bank szereg obowiązków związanych ze świadczeniem usług inwestycyjnych i oferowaniem Klientom instrumentów finansowych. Zgodnie z wymogami MiFID Bank zobowiązany jest do działania w najlepiej pojętym interesie Klienta oraz do przekazywania Klientom informacji o charakterystyce i ryzykach związanych z poszczególnymi instrumentami finansowymi.

Poniżej znajdą Państwo link do Broszury informacyjnej MiFID „Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Banku Ochrony Środowiska S.A.”, która stanowi zbiór najważniejszych informacji o prawach Klientów i obowiązkach Banku, związanych ze stosowaniem przez Bank, w zakresie świadczonych usług inwestycyjnych, wymogów tej Dyrektywy.

Broszurę adresujemy głównie do osób, które inwestują w instrumenty finansowe znajdujące się w ofercie Banku, korzystają z usług inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, a także do osób, które zamierzają inwestować w instrumenty finansowe oraz korzystać z usług inwestycyjnych naszego Banku.

Dodatkowo zamieściliśmy charakterystykę produktów podlegających regulacjom MiFID oraz informację o ryzykach związanych z tymi produktami „Opis instrumentów finansowych objętych wymogami MiFID w Banku Ochrony Środowiska S.A.” Link do tego dokumentu znajduje się również poniżej.


W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Bankiem:

  • W najbliższym oddziale BOŚ Banku,
  • Za pośrednictwem infolinii 801 355 455 (z tel. stacjonarnych) lub +48 22 543 34 34 (z tel. komórkowych i spoza Polski).


Do pobrania: