Polski bank łączący biznes i ekologię
z korzyścią dla Klientów

WIZJA ROZWOJU BANKU:
Dynamicznie zwiększający swoją wartość, jedyny na rynku polski Bank będący istotnym podmiotem systemu finansowania ochrony środowiska działający w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu. Bank pierwszego wyboru dla osób ceniących styl życia EKO.

WARTOŚCI:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Mamy ambicje tworzyć Bank ukierunkowany społecznie i odpowiedzialny w zakresie ochrony środowiska. Czujemy się odpowiedzialni za tworzenie rozwiązań zapewniających stały rozwój i rynkową przewagę Banku oraz satysfakcję jego Interesariuszy. Dotrzymujemy danego słowa i zawsze wywiązujemy się ze swoich zobowiązań. W naszej pracy kierujemy się uczciwością i rzetelnością.

ZAANGAŻOWANIE

Swoją zaangażowaną postawą, wiedzą i pracą wspólnie budujemy sprawną i efektywną organizację dla Akcjonariuszy, Klientów, Partnerów i Pracowników.

SATYSFAKCJA KLIENTA

Jesteśmy doradcami naszych Klientów i budujemy z nimi trwałe relacje. Analizujemy ich potrzeby i odpowiadamy na nie elastyczną ofertą, w tym najlepszą ofertą produktów proekologicznych, którą tworzymy stale obserwując rynek i trendy gospodarcze.

CIĄGŁE DOSKONALENIE

Stale podnosimy swoje kompetencje, w tym szczególnie związane z obszarem ochrony środowiska w celu zapewnienia najwyższej jakości usług i produktów. Jesteśmy liderem odpowiedzialnego biznesu w branży.

SZACUNEK DLA ŚRODOWISKA

Jesteśmy najlepszym partnerem na rynku w szukaniu nowych rozwiązań finansowania przedsięwzięć oraz dostarczaniu gotowych produktów w zakresie ochrony środowiska. Współtworząc wzorce dla kształtującego się społeczeństwa ekologicznego, szukamy synergii z ludźmi, którzy cenią styl życia eko.

ZAUFANIE

Jesteśmy polskim bankiem, gwarantującym stabilność i ochronę wartości Klienta, wspierającym rozwój gospodarczy i społeczny kraju.

 Polski Bank łączący biznes i ekologię z korzyścią dla klientów.

 

 

Polityka środowiskowa