Kalendarium

Stałe daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2017 roku:

  • Jednostkowy raport roczny za 2016 r. - 31 marca 2017 r.
  • Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. - 31 marca 2017 r.
  • „Rozszerzony" skonsolidowany raport za I kwartał 2017 r. - 11 maja 2017 r.
  •  „Rozszerzony" skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2017 r. - 21 września 2017 r.
  • „Rozszerzony" skonsolidowany raport za III kwartał 2017 r. - 15 listopada 2017 r.