Raporty 2019

RB nr 3/2019 - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 23 stycznia 2019 r.

RB nr 2/2019 - Podwyższenie oceny ratingowej i utrzymanie perspektywy Ratingu BOŚ S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 11 stycznia 2019 r., godz. 15:32

RB nr 1/2019 - Zawarcie znaczącej umowy - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 4 stycznia 2019 r., godz. 14:32