Raporty 2018

RB nr 22/2018 - Jednolity tekst statutu BOŚ S.A.- przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18.05.2018 r.

RB nr 21/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 19 czerwca 2018 r. oraz projekty uchwał na ZWZ - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 17.05.2018 r.

RB nr 20/2018 - Zakończenie subskrypcji akcji serii V – opublikowany w dniu 16.05.2018 r.

RB nr 19/2018 - Zawarcie umów objęcia akcji serii V – opublikowany w dniu 15.05.2018 r. godz. 22:25

RB nr 18/2018 - Informacja o uczestniczeniu Banku w pracach nad utworzeniem spółki Polskie Domy Drewniane - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 7.05.2018 r., godz. 16.35

RB nr 17/2018 - Wcześniejszy wykup wszystkich obligacji podporządkowanych BOŚ serii A - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 4.05.2018 r., godz. 14:37

RB nr 16/2018 - Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii V – opublikowany w dniu 27 kwietnia 2018 r., godz.17:37

RB nr 15/2018 - Wpływ ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2018 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25.04.2018 r., godz. 14:01

RB nr 14/2018 - Deklaracja udziału Głównego Akcjonariusza w podwyższeniu kapitału – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26.03.2018 r., godz. 9.32

RB nr 13/2018 - Rozpoczęcie Oferty i subskrypcja Akcji Serii V – opublikowany w dniu 26.03.2018 r., godz. 9.05

RB nr 12/2018 - Główne założenia odnośnie modyfikacji Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2018 – 2021 - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 22.03.2018 r., godz. 7:54

RB nr 11/2018 – Informacja o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii A – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13.03.2018 r. godz. 17:03

RB nr 10/2018 – Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A. – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 21.02.2018 r.

RB nr 9/2018 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOŚ S.A. w dn. 13.02.2018 r. – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13.02.2018 r.

RB nr 8/2018 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13.02.2018 r

RB nr 7/2018 – Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 13 lutego 2018 r. – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13.02.2018 r.

RB nr 6/2018 – Podtrzymanie Ratingu BOŚ S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 5.02.2018 r., godz. 16.17

RB nr 5/2018 - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2018 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30.01.2018 r.

RB nr 4/2018 - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołanego na dzień 13 lutego 2018 r. na żądanie Akcjonariusza - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 23.01.2018 r.

RB nr 3/2018 -Projekty uchwał na NWZ BOŚ S.A. zwołane na dzień 13.02.2018 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 16.01.2018 r.

RB nr 2/2018 - Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 13 lutego 2018 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 16.01.2018 r

RB nr 1/2018 - Decyzja KNF o zaliczeniu części zysku netto za półrocze 2017 do kapitału podstawowego Tier I - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 12.01.2018 r. - godz. 16.45