Raporty 2018

  • RB nr 3 /2018 - Projekty uchwał na NWZ BOŚ S.A. zwołane na dzień 13.02.2018 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 16 stycznia 2018 r.
  • RB nr 2 /2018 - Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 13 lutego 2018 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 16 stycznia 2018 r

          -   Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

  • RB nr 1/2018 - Decyzja KNF o zaliczeniu części zysku netto za półrocze 2017 do kapitału podstawowego Tier I - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 12.01.2018 r. - godz. 16.45