• Statut BOŚ S.A.

    Tekst jednolity Statutu BOŚ S.A. został ustalony przez Radę Nadzorczą Banku w dniu 06.12.2017 r. (obowiązuje od 06.11.2017 r.)
    2017-12-20 | PDF, 231 KB