Konto Wspólnota

Podstawowe narzędzie do zarządzania finansami Twojej wspólnoty mieszkaniowej

Podstawowy rachunek dla wspólnoty mieszkaniowej, umożliwiający wygodne zarządzanie jej finansami przez wszystkie upoważnione osoby.

 • 0 zł za otwarcie rachunków Wspólnoty
  - tylko 10 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku bieżącego
  - tylko 10 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku pomocniczego
 • 0 zł za korzystanie z usług bankowości elektronicznej
 • automatyczne lokowanie środków od 50 000 zł na lokacie overnight 
 • możliwy dostęp do dodatkowych środków w ramach limitu ovedraft - nawet do 10 000 zł; prowizja za przyznanie limitu tylko 3% kwoty przyznanego limitu
 • zryczałtowane opłaty za wpłaty gotówkowe dokonywane przez właścicieli lokali na rachunek Wspólnoty prowadzony w BOŚ Banku – jedynie 3 zł od operacji
 • obniżone opłaty za przelewy krajowe realizowane przez Internet w stosunku do opłat standardowych Taryfy opłat i prowizji Banku
 • 0 zł za korzystanie z karty debetowej do rachunku, pod warunkiem dokonania w każdym miesiącu transakcji bezgotówkowych na sumę min. 400 zł
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów w placówkach BOŚ Banku

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą lub już teraz zadzwoń do naszego Doradcy.

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:                                                                      

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.